Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο, 5 Ιανουαρίου 2013

EmEx-Eighty (Sound) - Das Love Boat [ EAC - flac] bΧα ! Χα ! Απίστευτοι!
"Perhaps the only instrumental recording to get a Parental advisory" !!!
Παιδιά του Beefheart  και ξαδέρφια των Flipper, προφήτες των θορυβοποιών  που θα ακολουθούσαν